Welcome

“Wanneer verborgen delen aangeraakt worden in een bedding van liefde ontstaat er ruimte voor ont-wikkeling.”

Welkom op de website van Amauset. Een plaats waar verschillende vormen van helende reizen samenkomen, ontstaan en met passie en bezieling in de wereld worden gezet.

Helende reizen zijn er in verschillende uitdrukkingsvormen. Inner-journey, reizen in de natuur, trainingen, rites op passages zoals Vision Quest, etc.
Al deze vormen zijn erop gericht om mensen diep naar binnen te brengen. Terug naar zichzelf…… Heling en balans te brengen zodat er vrijer en vanuit autenticiteit het leven zich verder kan ontvouwen.

Op de pagina Activiteiten vind je een opsomming van dat wat ik aanbied. Alle activiteiten zijn een vorm van Helende Reis.

Welcome…….

Aniet Langeveld
met passie en bezieling

Heb je vragen…. Neem dan gerust contact met me op.

“Wanneer verborgen delen aangeraakt worden in een bedding van liefde ontstaat er ruimte voor ont-wikkeling.”

Welkom op de website van Amauset. Een plaats waar verschillende vormen van helende reizen samenkomen, ontstaan en met passie en bezieling in de wereld worden gezet.

Helende reizen zijn er in verschillende uitdrukkingsvormen. Inner-journey, reizen in de natuur, trainingen, rites op passages zoals Vision Quest, etc.
Al deze vormen zijn erop gericht om mensen diep naar binnen te brengen. Terug naar zichzelf…… Heling en balans te brengen zodat er vrijer en vanuit autenticiteit het leven zich verder kan ontvouwen.

Op de pagina Activiteiten vind je een opsomming van dat wat ik aanbied. Alle activiteiten zijn een vorm van Helende Reis.

Welcome…….

Aniet Langeveld
met passie en bezieling

Heb je vragen…. Neem dan gerust contact met me op.